آگهی استخدام شرکت

آگهی استخدام

– لیسانس/ فوق لیسانس حسابداری جهت مدیر مالی

– لیسانس / فوق لیسانس مدیریت یا سایر رشته ها جهت مدیر منابع انسانی و سیستمها و روشها

– لیسانس / فوق لیسانس مدیریت بازاریابی و سایر گرایش ها جهت مدیر فروش

– لیسانس / فوق لیسانس برق ، مکانیک جهت سرپرست و کارشناس تاًسیسات

– لیسانس / فوق لیسانس صنایع جهت حوزه تولید و صنعت

– لیسانس / فوق لیسانسIT جهت کارشناس شبکه – سخت افزار – نرم افزار

– لیسانس / فوق لیسانس عمران جهت کارشناس کنترل پروژه

– لیسانس / فوق لیسانس ایمنی و بهداشت یا سایر رشته ها جهت کارشناس ایمنی پروژه

– لیسانس / فوق لیسانس کلیه رشته ها جهت مدیر دفتر مدیر عامل و مدیر کل

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 36289242 داخلي 151و 102 تماس بگيريد