پيشرفت ٩٠ درصدي بروز رساني مشخصات فني شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

پس از سه سال كار كارشناسي و بهره مندي از پتانسيل فني – مهندسي موجود در شركت ملی مهندسی و ساختمان و نيز مشاوران مجرب، كار عظيم بروز رساني مشخصات فني شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران طبق استانداردهاي روز دنيا، بيش از ٩٠ درصد پيشرفت داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، مهدي كارگر نجفي مدير امور طراحي و مهندسي شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي با اعلام این خبر گفت: مشخصات فنی به عنوان ابزار اصلی استانداردی در اجرای پروژه ها عمل می کند و از آنجایی که عمده سرمایه این شرکت، پتانسیل کارشناسی و نیروی انسانی و مشخصات فنی است، روند بروز رسانی آنها مهم بوده که با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا، مشخصات فنی شرکت های مطرح و صاحب لیسانس بین المللی و تجارب مشاوران داخلی پیشرفته است.

مهدی کارگر نجفی گفت: در ادامه مسیر بروز رسانی مشخصات فنی، از هفته آینده بازنگری نقشه های استانداردی (standard drawing) شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران در دستور کار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حتی شرکت های پالایشی خصوصی برای انجام پروژه ها، مشاوران و پیمانکاران خود را ملزم به رعایت مشخصات فنی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت می نمایند، بروز رسانی مشخصات فنی و نقشه های استانداردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، لذا در این فرآیند شرکت ملی مهندسی و ساختمان بخش عمده ای از پتانسیل کارشناسی خود را به این امر معطوف داشته است.

کارگر نجفی همچنین با اشاره به اینکه صرفه جویی انرژی در طراحی و احداث پالایشگاه ها می تواند ارقام بالایی را به خود اختصاص دهد، اظهار داشت: این شرکت در 5 ماه گذشته، کمیته انرژی را تشکیل داده که در این کمیته علاوه بر صرفه جویی انرژی در ساختمان های شرکت، مشخصات فنی شرکت و استانداردها از دیدگاه انرژی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مدیر طراحی و مهندسی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه در صورت تحقق این مهم، گام بسیار بزرگی در کاهش مصرف انرژی در کل کشور برداشته خواهد شد، تاکید کرد: در این فرآیند راه کارهایی همچون پیج حرارتی و اعمال روش هایی بر روی تجهیزات انرژی بر، همچون کوره ها و مبدلهای حرارتی به منظور کاهش مصرف انرژی استفاده می گردد.