پروژه پاژ

اطلاعات تکميلي
نام پروژه:مرکز بین المللی مالی و اقتصادی مشهد
موقعیت جغرافیایی:مشهد- بلوار فردوسی- نبش میدان جانباز

15،293 مترمربع
متراژ زیربنا:130،738 مترمربع
کاربری:اداری- تجاری- اقامتی- ورزشی
تعداد بلوک:6 بلوک
وضعیت پیشرفت پروژه:
90%پیشرفت فیزیکی

تاریخ شروع پروژه:مرداد 1387