پروژه مشارکتی خانه دریا

توضیحات پروژه

متراژ زمین : 7367 متر مربع
زیر بنای کل : 13420 متر مربع
زیر بنای مفید : 9681 متر مربع
تعداد طبقات : 7 طبقه روی همکف(61 واحد آپارتمان )
کاربری : مسکونی
تاریخ شروع عملیات اجرایی : اسفند 1393