پروژه صبا 1 مشهد (توسعه زائرسرای)

توضیحات پروژه

مساحت زمين : ٣۱٠٠ متر مربع
زيربنا كل : ۱٣۵۸۶ متر مربع
طبقه : دو طبقه زير زمين و دو بلوك 4 طبقه روی همكف