پروژه ساحل سازی بوشهر

معرفی

جاده ساحلی، سازه های دریایی و ساحل سازی بندر بوشهر فاز ۳

شروع پروژه : ۱۳۸۱
پایان پروژه : ۱۳۸۳
محل پروژه : بوشهر
کارفرما : شهرداری بوشهر