نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي سه دستگاه بويلر بازياب حرارتي

قرارداد پروژه نصب ، پيش راه اندازي و راه اندازي سه دستگاه بويلر بازياب حرارتي( HRSG )

عملیات نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی سه دستگاه توربین گازی (GTG) به منظور تامين 75 مگاوات برق مورد نياز طرح آمونياك و اوره سوم شيراز توسط متخصصين و كارشناسان شرکت گسترش پتروشیمی شیراز و بدون حضور كارشناسان شركت سازنده( شركت هيتاچي)به انجام رسيد.

واحد نيروگاه طرح آمونياك و اوره سوم پتروشيمي شيراز در تاريخ 1/7/1391 با شركت هايكو/ متاتك ( پيمانكار EPC واحد نيروگاه طرح آمونياك و اوره سوم شيراز) و به مدت 8 ماه منعقد گرديده است. موضوع اين قرارداد عبارتست از تجهيز كارگاه ، تامين متريال مصرف مورد نياز ، تامين ماشين آلات و ابزارالات مورد نياز ، انجام عمليات نصب و پيش راه اندازي و راه اندازي و انجام كليه تستهاي مربوط به سه پكيج بويلر بازياب حرارتي و كليه سيستمهاي جانبي مربوطه از بخش يوتيليتي طرح آمونياك و اوره سوم شيراز .

عملیات نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی سه دستگاه توربین گازی (GTG) به منظور تامين 75 مگاوات برق مورد نياز طرح آمونياك و اوره سوم شيراز توسط متخصصين و كارشناسان شرکت گسترش پتروشیمی شیراز و بدون حضور كارشناسان شركت سازنده( شركت هيتاچي)به انجام رسيد.

اين عمليات شامل نصب 850 تن تجهیزات مکانیکی، اجرای 3200 اینچ قطر لوله کشی، اجرای 38 کیلومتر کابل برق و ابزار دقیق، نصب 40 عدد پانل برق و ابزار دقیق و نصب 160 عدد تجهیز ابزار دقیق و … به همراه کلیه متعلقات و ملزومات مربوطه بوده است.