سپهر کوثر

اطلاعات تکميلي

نام پروژه:سپهر کوثر

موقعیت جغرافیایی: مشهد- بلوار کوثر- کوثر18- نبش چهاراره اول

متراژ زمین:5648

متراژ زیربنا:52937

کاربری:مسکونی

طبقات:23 طبقه