تجارب شرکت

تجربه گامی به سوی کمال و نگاهی به گذشته برای پیمودن راه آینده است و تجارب مستند نمی شوند مگر با مدیریت دانش. در این خصوص شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با سابقه طولانی در ساخت و ایجاد تاسیسات صنایع پایین دستی صنعت نفت از جمله پالایشگاه ها، خطوط انتقال فرآورده های نفتی، مخازن ذخیره سازی، اسکله، بنادر و اجرای طرح های ساختمانی و مقاوم سازی، تجارب ارزشمندی را كسب نموده است که مستندسازی و انتشار آنها می تواند مقدمه‌ای جهت مدیریت بر سرمایه های ناملموس، تولید، و تجارت دانش باشد.

پالایشگاهی

 • احداث پالايشگاه اراك
 • احداث پالايشگاه بندرعباس
 • رفع تنگناهاي افزايش ظرفيت پالايشگاه بندرعباس
 • نوسازي و افزايش ظرفيت پالايشگاه آبادان (فاز يك)
 • افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فراورده های پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند
 • بهينه سازي فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده هاي پالايشگاه تهران

خطوط لوله و تاسیسات جانبی

 • احداث بيش از 14500 كيلومتر خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي
 • احداث بيش از170 واحد تلمبه خانه
 • احداث بيش از 100 انبار و تاسيسات ذخيره سازي سوخت
 • افزايش ظرفيت انتقال فرآورده مسير بندرعباس/ رفسنجان
 • انتقال و فرآورش نفت خام كشورهاي حوزه درياي مازندران (فاز اول)
 • افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های مسیر امام تقی/ تربت حیدریه
 • افزایش ظرفیت انتقال فرآورده های مسیر تبریز/میاندوآب
 • احداث انبار نفت اردبيل
 • افزايش توان انتقال فرآورده های نفتی و نفت خام خطوط لوله تلمبه خانه هاي مسير تهران/ تبريز
 • خط لوله آبادان / ماهشهر
 • خط لوله جدید ری/ قوچک

اسکله ها و بنادر

 • بخش دريا از طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر
 • توسعه اسكله هاي شهيد رجايي / فولاد

مقاوم سازی

 • مطالعات مقاوم سازي انبارهاي نفت غير از جنب پالايشگاه ها
 • مطالعات مقاوم سازي منازل مسكوني و تاسيسات واقع در شهرك مرواريد بندرعباس
 • مطالعات مقاوم سازي ساختمانهاي مركزي پالايش و پخش
 • مطالعات مقاوم سازي تلمبه خانه هاي سراسر كشور
 • مطالعات مقاوم سازي پالايشگاههاي مهم كشور
 • مطالعات مقاوم سازي جايگاههاي پمپ بنزين

برون مرزی

 • احداث تاسيسات گاز طبيعي آغار و دالان
 • طرح احداث واحد بنزين سازي تركمنباشي

كارآمد سازي وپياده سازي نظام جامع بهره وري:
كارآمد سازي از طريق آموزش مستمر و افزايش قابليت هاي تخصصي سازمان /بهينه سازي فرايندهاي انجام كار/آناليز درست ودقيق كمي وكيفي كار / و … / مجموعه تمهيداتي از اين قبيل در استراتژي تشكيلاتي شركت به عنوان اركان اصلي نظام جامع بهره وري تعريف شده است .لذا در چارچوب اهداف مرحله اي تعريف شده ، انتظار مي رود تشكيلات شركت به سطوح مناسبي از بهره وري و كارآمدسازي دست پيدا كرده و مفاهيم كاربردي نظام جامع بهره‌وري به نحوي در رويه هاي انجام كار نهادينه شود كه در كارگاه ها و پروژه ها بتواند تصوير مناسبي از كارآمدي و بهره وري در انجام وظايف محوله را به نمايش گذارد.